en

2014年开始,WUU致力于突破水泥的局限,将这个建筑材料带入日常使用的精细化生产。

2016年,我们开始引入黄铜作为新的基础材料。

 

 © 2016 WUU Ltd.  All right reserved.

 •  

   

   

   

   

   

  cn|en

 •  

   

   

   

   

   

  cn|en